Μεγάλη Παρασκευή

Πένθιμα ἠχοῦν οἱ καμπάνες

ὁλημερὶς τὴν σήμερον

Ἀγαθὲ λυτρωτὰ

τὴν ζωηφόρον κένωσιν Σου σημαίνουσαι

ἐν προσευχῇ γρηγορεῖτε

 Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

22-4-2011

Γ. Μ.  Βαρδαβᾶς

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: