Διασπορά

 

Αυστραλία, Αμερική, Καναδάς, Ευρώπη  κι Αφρική

όπου γης

Μια άλλη Ελλάδα αναδύεται

αόριστη,  με το βλέμμα στραμμένο στις πατρογονικές εστίες

Μια Ελλάδα που αντιστέκεται

Μια Ελλάδα που επιμένει

Το ταξίδι επίπονο: αποχαιρετισμός στους οικείους,

η πίκρα της ξενιτιάς,

ο νόστος της επιστροφής

Άνθρωποι που δεν ξεχνούν τις ρίζες τους,

Άνθρωποι που αναμένουν την ευλογημένη ημέρα της επιστροφής

Που μπορεί να έλθει σύντομα

Μπορεί και ποτέ

Γ.Μ.Β.

28-4-2013

ΔΙΟΔΙΑ €6,20

Διοδίων

διέλευσις

χρημάτων

απώλεια

Γ.Μ.Β.

8-4-2013

ΕΥΔΙΑ

Καθετὶ ἐπαρχιακὸ εἶναι νεκρικὸ(…)
ἐπειδὴ δὲν ζεῖ τὸ χρόνο τῆς ἱστορίας
Κώστας Ἀξελός

Ἀπορῶ τὴν εὐθεία

τοῦ ἀνερμάτιστου ἀτενίζοντας

γιατὶ ἀκόμη λένε κάποιοι

ὅτι δὲν ἔχουμε παρὸν

Τὸ εὐθύγραμμον τοῦ χρόνου διέξοδος

στὸ τῆς ἐξατομικεύσεως ἀδιέξοδον

Γ.Μ.Β.

8-4-2013

ΩΡΕΣ-ΩΡΕΣ

Στοχαστικά διαλείμματα

σε ευθείες μεγάλες, ατέλειωτες

της σκέψεως

με οδηγό

την πλήρωση

του υπάρχειν

Γ.Μ.Β.

7-4-2013

Carpe diem

Ἡ ἔνταση τοῦ στιγμιαίου

σηματοδοτεῖ

τοῦ ἀπρόσμενου τὴ γοητεία

καὶ γι’ αὐτὸ ἀνεξάλειπτου

Γ.Μ.Β.

Λίμνη Πλαστήρα

28-4-2012

Urgent

Ὄμορφα θὰ ἦταν

νὰ γίνει ἡ τῆς ὑπάρξεως πλήρωσις συνήθεια μας

ἀντὶ τῆς ἀπωλείας

Ὄντως πρόκειται γιὰ αἴτημα

ἐξαιρετικὰ ἐπείγον.

Γ.Μ.Β.

27-4-2012

Πλήρωσις

Εἶναι ἐλάχιστες οἱ φορὲς

τῆς ὑπαρξιακῆς πλήρωσης.

Ὅταν ἔρχονται τὸ νόημα

γίνεται ζωή.

Γ.Μ.Β.

Park Hotel Βόλος

27-4-2012

Published in: on 13/04/2013 at 16:22  Comments (1)  

Vita contemplativa

Το ταξίδι:

ευκαιρία αναστοχασμού

και αναζήτησης

Γ.Μ.Β.

27-4-2012

Αρέσει σε %d bloggers: