Διαπιστώσεις 3

Τη στιγμή εκείνη που η ιδεολογικοποίηση γίνεται αυτοσκοπός, οι καλούμενοι «επαΐοντες» εκτίθενται ανεπανόρθωτα με την επιδερμική τους μονομέρεια.

Γ.Μ.Β.

Advertisements