Μεγάλη Παρασκευή

Πένθιμα ἠχοῦν οἱ καμπάνες

ὁλημερὶς τὴν σήμερον

Ἀγαθὲ λυτρωτὰ

τὴν ζωηφόρον κένωσιν Σου σημαίνουσαι

ἐν προσευχῇ γρηγορεῖτε

 Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

22-4-2011

Γ. Μ.  Βαρδαβᾶς

Διαπιστώσεις 2

Έχουμε πια φτάσει στο σημείο «μηδέν»: οι συνδικαλιστές  αποδεικνύονται περισσότερο οπορτουνιστές από τους πολιτικούς.

Γ. Μ. Β.

Αρέσει σε %d bloggers: